دومین رویداد بزرگ سالانه موسیقی

تعداد بازدید : 1759
نویسنده خبر :
منبع :
25 1398 مرداد

دومین رویداد بزرگ سالانه موسیقی تابستان 98 در شیراز به مرحله اجرا رسید 

یک هفته نمایشگاه با شرایط ویژه و ورکشاپ های روزانه به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه جنوب کشور برگزار شد  و با حجم قابل توجهی از بازدید کنندگان و شرکت کنندگان و ورکشاپ ها روبه رو بود 

نظراتـــــــــ